Asesoramento, topografía e redacción de proxectos en Vilalba

Todo tipo de servizos para os mellores clientes

En Xister Enxeñería Rural traballamos para que os nosos servizos sexan os mellores, xa que ao ter aos mellores clientes temos que estar á altura.

Os principais traballos que levamos a cabo na nosa enxeñería agrícola en Lugo son os seguintes:

  • Servizos de Asesoramento a Explotacións: solicitudes PAC, plans de Incorporación, plans de mellora, asesoramento en agroambiente e clima e gricultura 4.0.
  • Servizos de Asesoramento en Xestión Territorial: catastro, rexistro da propiedade, confederación hidrográfica, augas de Galicia, urbanismo, solicitude autorizacións sectoriais, herdanzas e particións.
  • Topografía de precisión: medicións e reformulo de parcelas, obra civil e edificación.
  • Redacción de Proxectos e Dirección de Obras: redacción de proxectos dentro do medio rural.
  • Trámites electrónicos coa administración: a través deste servizo realízanse todos os trámites telemáticos coa administración en nome do cliente.
  • Peritaciones e Taxacións
  • Servizos de DRON e Scaner 3D
Todo tipo de servizos para os mellores clientes

Descobre as nosas colaboracións

Ademais de todos os servizos e produtos que ofrecemos pola nosa conta, tamén facemos todo tipo de colaboracións.

Traballamos con gabinetes de avogados, asesorías fiscais, laborais, oficinas técnicas e gabinetes técnicos encargados de dar servizos no medio rural.

A maiores, somos unha Entidade de Asesoramento recoñecida pola Xunta de Galicia no 2015 e temos o número de rexistro EA-15-055.

Contactar

Por que confiar en Xister Enxeñería Rural?

Asesoramento

Eficiencia

Rapidez

Contactar coa nosa enxeñería agrícola en Vilalba

Se desexas obter máis información sobre os servizos que ofrecemos na nosa enxeñería agrícola en Lugo, contacta co equipo de Xister Enxeñería Rural.

Contactar